Vad heter en enhörning med vingar?

En enhörning med vingar kallas ofta för en “pegasus”.

En Pegasus är en mytologisk varelse som är en kombination av en häst och en fågel. Den är mest känd för sina stora, breda vingar som möjliggör flygning. Enligt den grekiska mytologin föddes Pegasus ur Medusas blod när hon blev decapiterad av hjälten Perseus. Pegasus var känd för att vara oerhört snabb och är ofta associerad med inspiration och kreativitet. Dessutom är Pegasus ofta avbildad som en vit häst med stora vingar.

LÄS MER:   UNICORN framgång i arbetslivet och kärlek

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons