Vad betyder Unicorn?


Ordet “unicorn” är engelska och översätts till svenska som “enhörning”. En enhörning är en mytologisk varelse som vanligtvis framställs som en hästliknande figur med ett enda horn på pannan. Enhörningar förekommer ofta i sagor, legender och myter från olika kulturer runt om i världen.

Symboliken kring enhörningen varierar, men den är oftast förknippad med magi, renhet och skönhet. Enhörningen betraktas ibland som en symbol för godhet och fred. Dess mystiska och fantasifulla natur har gjort den populär inom olika former av konst, litteratur och populärkultur.

Uttrycket “unicorn” används ibland även i överförd betydelse för att beskriva något ovanligt, sällsynt eller unikt, särskilt inom affärs- och investeringssammanhang där det kan referera till en start-up som värderas till över en miljard dollar.

via GIPHY

LÄS MER:   UNICORN framgång i arbetslivet och kärlek

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons