magisk kärlek

UNICORN kärlek, därför blir du kär

Att bli kär är en av de mest spännande, bästa och skrämmande saker du någonsin skulle kunna göra. När du är kär i någon, är det svårt att komma ihåg hur du levde utan honom eller henne. Självklart levde du innan du träffade den rätta personen, men du började inte “leva” på riktigt förrän ni träffades. Men hur kommer det sig att du just föll för den personen? Här listar vi 5 vetenskapliga teorier till varför kärlek skapas mellan två personer.

Hur känns kärlek?

Kemiska processer i kroppen sker när man är förälskad som har en stark inverkan på oss människor. Dopamin och fenyletylamin ökar lycka och får de känslor av njutning att strömma till. Serotonin kopplar ihop dig med personen och ser den som felfri. Kortisol och adrenalin ger extra mycket energi, oxytocin skapar längtan efter närhet och testosteron stimulerar sexlusten.

Hjärnan stimulerar samma tolv ställen när du är förälskad som när du tar kokain. På grund av att förälskelsen tar så mycket energi håller den sällan längre än ett och ett halvt år, vilket är den genomsnittliga längden. Att förälskelsen håller i 18 månader är något som forskarna förklarar med evolutionen. Vi hinner under denna tid vara med personen tillräckligt länge och ha sex tillräckligt många gånger för att kunna skapa en avkomma.

Anette Utterbäck som är legitimerad psykolog säger följande om förälskelser i en intervju med Dagens Nyheter:

LÄS MER:   8 anledningar till varför det är bäst att vara singel på nyår

De personer som vi blir förälskade i stämmer ofta inte med vad vi hade förväntat oss.

Men vad är det som gör att vi blir förälskade i en viss person? Här är fem teorier som har fått stöd av forskningen.

Teori 1: Igenkänning

Finns det en stark igenkänning mellan två personer kan förälskelse uppstå enligt psykologen Anette Utterbäck. En igenkänning kan vara värderingar, personlighetsdrag eller mål.

Är personerna i harmoni med sig själva är också sannolikheten större att de faller för varandra. Mer om detta står i nästa punkt som heter “Fas i livet”.

Forskarna Arthur och Elaine Aron har utformat ett psykologiskt test via 36 frågor som sägs kunna skapa förälskelse mellan två personer. Gör paret testet tillsammans kan de i bästa fall hitta gemensamma nämnare och lära känna varandra bättre.

Teori 2: Fas i livet

Beroende på vilken fas vi är i livet faller vi lättare för olika typer av personer. I yngre ålder har vi lättare för att falla för personer som vi tror kan hjälpa oss att hitta oss själva. Detta innebär att vi inte alltid ser den sanna bilden av personen, vi har en illusion om att personen i fråga ska hjälpa oss. Ju äldre vi blir desto lättare blir det för oss att se personen klarare, se personen för den hen är tidigt. Vi gör det även under förälskelsestadiet.

Faller du för personer som är destruktiva för dig finns oftast förklaringen hos dig själv. Förälskelsen fungerar ofta som en spegel av var du är själv i livet förklarar Anette Utterbäck i en intervju med Dagens Nyheter. Är du i ett harmoniskt och lugnt stadie i livet hittar du ofta någon som är detsamma. Människor som däremot har motsättningar inom sig kan få det svårare.  

LÄS MER:   UNICORN kärlek, återuppta ditt kärleksliv

En person som är i en utsatt situation blir lättare förälskad i någon, förutsatt att personen uppfattas som relativt attraktiv och är av rätt kön och ålder.

“Om du egentligen söker någon som ska “rädda dig” så kommer det aldrig att fungera, säger Anette Utterbäck.

Teori 3: Känna sig omtyckt

För att en relation ska fungera ska personerna känna att den andra uppskattar och tycker om en. Enligt det psykologiska testet som det talades om i punkt 1 är en av frågorna till exempel: “Säg något som du har upptäckt att du tycker om hos din partner”. Att känna uppskattning till varandra är en viktig faktor för att komma varandra nära.

Det är inte bara rent verbalt som vi vill veta att vi är omtyckta. Kroppsspråk och handlingar som indikerar att personen gillar dig kan leda till ett starkare intresse och även kärlek. Det är dock viktigt att man känner en fysisk och personlighetsmässig attraktion.

Teori 4: Dofter och gener

Män attraheras av kvinnor när de är som mest fertila visar flera studier som gjorts. Fertila kvinnor har speciella dofter som män föredrar. Kvinnors röst blir även mer tilltalande för männen vid samma tidpunkt.

Vi människor skickar ut doftsignaler till en potentiell partner som kallas för feromoner och är ett kemiskt ämne. Vilken funktion feromoner fyller hos människan diskuteras fortfarande.  

På 90-talet gjordes “tröjtestet”. Ett test som gick ut på att heterosexuella kvinnor fick lukta på mäns svettiga tröjor. Enligt testet attraherades kvinnorna av den doft vars ägare hade ett immunsystem som var så olikt deras eget som möjligt. Forskarna förklarade detta med att olika immunsystem ger bäst variation av gener för avkomman. Detta skulle minska risken för sjukdomar.

LÄS MER:   10 Kreativa Halloween sminkidéer för barn

Man har efter det initiala testet gjort om tröjtestet och då har resultatet visat raka motsatsen, att kvinnor attraherades av immunsystem som var lika sina egna. De helt skilda studieresultatet gör att det inte går att dra slutsatser kring ämnet och man har ifrågasatt testets giltighet.

Teori 5: Ögonkontakt

Känslor av förälskelse kan skapas mellan två personer vid ögonkontakt har forskning visat. Eftersom det kemiska ämnet fenyletylamin produceras och sätter igång fight-or-flight responsen i kroppen skapas känslor av förälskelse. För full effekt ska ögonkontakten gärna hållas i cirka 2 minuter visar testerna. Två minuters stirrande i någon annans ögon kan vara rätt obehagligt. Rimliga doser är därför att föredra – men underskatta inte blickens kraft.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons