Sveriges nationaldag och fredag

Glad Fredag!

Idag gick solen upp kl 03:44 och den går ner 21:48 och det är 23 minuter längre sedan förra veckan och 11 timmar och 51 minuter längre sedan 1 januari. Enligt SMHI så är det meteorologisk sommar i nästan hela Sverige men det upplevs inte så med tanke på de lite svala vindarna som var igår.

Prognoserna säger att solen kommer att konkurrera med molnen denna helgen där solen kommer att dominera på lördagen och temperaturen kan komma upp i ca 20 grader. Idag och på söndag landar den på ca 16 grader och det kommer att blåsa lite också.

Jag önskar er alla en härlig helg oavsett om ni har en kort eller lång helg!

LÄS MER:   Glad fredag från Unicorn saker

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons