pride sverige

Stockholmspolitiker kritiserar enhörning i Malmö

Malmö satsar på en sex meter hög rosa enhörning på ett av stadens torg inför World Pride, som hålls i Malmö och Köpenhamn i sommar. Detta kritiseras av moderater på Lidingö och i Stockholm. Eftersom skattepengar har gått åt till denna staty kallar de enhörningen för slöseri med pengar.

– Lidingö betalar väldigt mycket i utjämningssystemet till svagare kommuner som Malmö. Då vill vi se att de pengarna går till kommunens kärnverksamhet och bygger Malmö på ett bra sätt, inte till enhörningar, säger Daniel Källenfors, moderat kommunstyrelseordförande på Lidingö till P4 Malmöhus.

Även Stockholmsmoderater har i sociala medier kritiserat enhörningssatsningen i Malmö. Men Malmös kommunalråd Andreas Schönström (S) kallar resonemanget ”trångsynt och tråkigt”. Han menar att om Malmö skulle resonera som Lidingöpolitikern föreslår så skulle Malmö varken kunna ha parkbänkar eller blomstersmyckningar, eftersom det inte heller hör till välfärdens kärna.

Vi på unicornsaker.se älskar idén om mer färg och enhörningar. Vi vill passa på att tipsa er som befinner er i Malmö att besöka den underbara enhörningen. Gladd sommar och happy pride!

LÄS MER:   10 saker du måste ha till ditt enhörning kalas

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons