Tvål Unicorn Ägg

Tvål Unicorn Ägg

89,00 kr

  • Vi vet, aldrig förr har vi tvättat händerna så mycket och noggrant som nu.
  • Låt då de stunderna bli lite roligare med en unicorn tvål.
  • Varje tvätta händerna stund kommer bli så mycket roligare!
  • När tvålen används kommer enhörningen i ägget successivt fram. Doftar supergott!
  • Tvätta händerna och ha kul samtidigt!
  • När tvålen används kommer enhörningen i ägget successivt fram.
  • 170g.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Tvål Unicorn Ägg”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons