Enhörningsljus Hatching

299 kr

  • Låt detta fläckiga enhörning ägg smälta för att avslöja en baby-enhörning
  • Spara din egen magiska keramiska prydnad
  • Flerfärgat regnbågs-ljusvax som smälter inifrån
  • Faktiskt bevis på att enhörningar reproducerar genom att lägga ägg
  • Exklusivt för Unicorn saker

Out of stock

Tänd enhörningsljuset för att ägget ska kläckas och för att få fram din alldeles egen baby-enhörning. Ett unikt enhörningsljus som är roligt att använda.Oftast känns det tråkigt när ens ljus har brunnit ut, men inte med detta färgglada ljus! Då belönas man med en söt keramikfigur av en enhörning att ha i hemmet.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Enhörningsljus Hatching”
Review now to get coupon!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.