DIY Tie Dye Kit

DIY Tie Dye Kit

249,00 kr

Kit med allt du behöver för att göra batik och göra tråkiga t-shirts roligare!

  • 3 flaskor med färg
  • Gummiband
  • Handskar
  • Instruktioner

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”DIY Tie Dye Kit”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons