Nationella unicorn dagen 9 april

Idag är det nationella unicorn dagen! Nationella unicorn dagen den 9 april firar vi det mest underbara och populära fabeldjuret enhörningen. Vi tar oss tiden att hylla en vacker vit häst med ett långt snurrat horn i pannan. Enhörningen är en symbol för lycka, fantasi och magi. Det är en ikon full av färger, barnslig prakt och mystik som gör oss extra glada.

Enhörningen visar sig ofta på födelsedagstårtor (enhörningstårta) och barnkläder, och låt oss vara ärliga, många av oss vuxna diggar dem också. Nationella unicorn dagen ger dig chansen att uttrycka lite extra enhörningskärlek och finna andra som delar samma kärlek till enhörningar.

Historien om internationella unicorn dagen

Nationella unicorn dagen firades för första gången den 9 april 2015. Grundaren bakom skapandet av nationella unicorn dagen är dock fortfarande oklar, men tros ha börjat som en trend i sociala medier och sedan blivit populär med tiden.

Enhörningar har funnits i vår kultur under en lång tid. Enhörningen sågs i tidigt mesopotamiskt konstverk och observerades ofta i myter och berättelser som härstammar från Kina, Grekland och Indien. I grekisk mytologi trodde författare starkt att enhörningar sprang vilt i ett avlägset rike. Det avlägsna riket var Indien och den grekiska läkaren Ctesias citerade i sin bok “On the Nature of Animals” att han trodde att Indien avlade en enhornad häst. Vissa menade att det inte kan ha varit en enhörning, utan citerade istället de indiska noshörningarna. I Iran sägs det att enhörningar hittades i Persepolis och den hebreiska bibeln beskriver ett djur som kallas “re’em” som en del tror är enhörningen.

Enhörningen har alltid avbildats som en symbol för elegans och oskuldsfullhet, med dess horn som sägs hålla makten att rengöra giftigt vatten och att läka sjukdomar. Under medeltiden skulle de sälja tänder av Narvalvalen och annonsera det som ett enhörningshorn.

LÄS MER:   Glad fredag och vintertid

Kelterna, romarna och perserna beskrev också en vit magisk häst med ett horn som hade magiska krafter. Varelsen sägs representera styrka, elegans och frihet. Enhörningen har varit en symbol för Skottland sedan 1100-talet då det användes på den skotska vapenskölden av William I. Senare runt 1400-talet så blev enhörningen Skottlands nationaldjur. Enhörningar kan hittas i Skottlands olika historiska byggnader, i form av statyer och bilder.

Som du kan se har enhörningar funnits i vår kultur under lång tid, och därför är den nationella enhörning dagen som introducerades 2015 varmt välkommen, i Sverige och internationellt.

Varför firar vi denna dag?

Nationella unicorn dagen är en viktig dag av flera anledningar. För det första har enhörningar blivit en älskad symbol i populärkulturen som representerar egenskaper som styrka, elegans och frihet. Genom att fira nationella unicorn dagen så låter det oss utforska vår kreativitet och fantasi. Denna dag påminner oss om att finna glädje i det magiska.

För det andra är denna dag viktig eftersom man kan få kontakt med andra som också har en kärlek till enhörningen. Denna känsla av gemenskap kan föra människor samman och främja både lycka och samhörighet.

Slutligen är nationella unicorn dagen viktig att fira för att öka medvetenheten om detta fantastiska djur, och den roll enhörningen spelar för att inspirera kreativitet och fantasi till oss människor.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons