konsten att dela med sig

Konsten att dela med sig

Har du en liten som inte delar med sig? Eller kanske är det en vuxen som plötsligt har svårt att dela med sig? Vi har samlat fem anledningar till varför du ska dela med dig mer.

“Den är “MIN” är nog ett av de mest använda fraser som småbarn använder. Som vuxen kan det lätt kännas som att onödiga konflikter uppstår bland barn och det är inte så charmigt. En klassiker som handlar just om bry sig om varandra och dela med sig är äppelmelodin (1983) av Lars Olof “Lollo” Axel Asplund. Melodin använder sig av ett äpple som metafor för att dela med sig. “Om du har ett äpple vill du dela det med mig, i en äppelmelodi?” Det är förmodligen en av de bästa sånger som finns för att lära sina barn att dela med sig.

Ingenting går förlorat när du delar

Konsten att dela med sig

1. Du får nya vänner när du delar med dig.

2. Du kan få den andra personen att le.

3. Du kan glädja deras dag!

4. Du sätter ett bra exempel för andra barn!

5. Dina föräldrar kommer bli extra stolta över ditt vänliga hjärta!

LÄS MER:   4 bästa ingredienser för detox

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons