internationella kvinnodagen

15% rabatt för att fira kvinnorna!

Who run the world? Girls. Grattis till alla underbara kvinnor!

Vi firar med 15% rabatt på nästa beställning med koden “UNICORN”.

via GIPHY

Internationella kvinnodagen infaller 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Internationella kvinnodagen är instiftad av Andra internationalen och det är en FN-dag.

LÄS MER:   Unicorn Saker Pride tävling 2/8-8/8 -2021

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons