Halloween tÀvling

Halloween tĂ€vling, vinn choklad đŸŽƒđŸ«

Halloween tĂ€vling Snart Ă€r det Halloween! Är du redo för tĂ€vling?

  1. GĂ„ till Unicorn Saker Instagram
  2. Följ oss
  3. Tagga tre vÀnner
  4. Ange en motivering i kommentarsfÀltet sÄ kan du vinna choklad vÀrt 350 kr!

Alla tÀvlingsbidrag bedöms av en jury bestÄende av representanter frÄn Unicorn Saker. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnaren utses och meddelas efter tÀvlingens slut.

LÄS MER:   PĂ„sktĂ€vling 17/-28/3

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fÀlt Àr mÀrkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons