happy halloween tävling

Halloween tävling – Vinn choklad

Snart är det Halloween! Är du redo för tävling?

  1. Gå till Unicorn Saker Instagram
  2. Följ oss
  3. Tagga två vänner
  4. Ange en motivering i kommentarsfältet så kan du vinna choklad värt 300 kr!

 

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från Unicorn Saker. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinnaren utses och meddelas efter tävlingens slut.

LÄS MER:   Unicorn Saker höst tävling 04/9-30/9

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons