vårdagjämning

Glad lill-lördag och vårdagjämning

Glad lill-lördag! Även om vädret inte är så muntert idag inträffade vårdagjämningen kl. 04:06. Våren innebär löv som slår ut, fåglar som sjunger, ljusare kvällar – och är en viktig astronomisk hörnsten. Vid den tiden står solen exakt lodrätt över jordens ekvator. Dagen då det inträffar kallas vårdagjämning.

Vilken tid infaller vårdagjämningen?

2024 infaller vårdagjämningen onsdagen den 20 mars – exakt klockan 04.06 svensk tid. Vid vårdagjämningen kan vi astronomiskt sett vinka farväl till vintern och hälsa vår, sommar och sol välkomna. Vårdagjämningen, eller vårdagjämningspunkten, inträffar vanligtvis runt den 20:e eller 21:a mars varje år. Det är den tidpunkt då dag och natt är ungefär lika långa över hela jorden och markerar början av våren på den norra halvklotet och hösten på den södra halvklotet. Tiden för vårdagjämningen kan variera något från år till år beroende på faktorer som skottår och jordens bana runt solen.

När är dag och natt lika långa 2024?

Under 2024 inträffar vårdagjämningen den 20:e mars. Det är då dag och natt är ungefär lika långa över hela jorden.

Vad händer när det är vårdagjämning?

Vårdagjämningen är en händelse som markerar början av våren på den norra halvklotet och hösten på den södra halvklotet. Vid vårdagjämningen är dag och natt ungefär lika långa över hela jorden. Efter vårdagjämningen kommer dagarna att bli längre än nätterna på den norra halvklotet, vilket leder till en ökning av dagsljuset och vanligtvis mildare temperaturer. Det är en tid då naturen vaknar till liv efter vintern och växter börjar blomstra och grönska. Många kulturer firar vårdagjämningen som en symbol för förnyelse, tillväxt och balans i naturen.

LÄS MER:   1 april och snart påsk

Vad menas med vårdagjämning och höstdagjämning?

Vårdagjämningen och höstdagjämningen är två specifika tidpunkter som markerar övergångarna mellan årstiderna vår och höst på den norra halvklotet och motsvarande övergångar mellan höst och vår på den södra halvklotet.

  1. Vårdagjämning: Detta är den tidpunkt när solen korsar himmelsekvatorn på väg norrut. Vårdagjämningen inträffar vanligtvis runt den 20:e eller 21:a mars varje år. Vid vårdagjämningen är dag och natt ungefär lika långa över hela jorden. Det markerar början av våren på den norra halvklotet och är en tid då dagarna blir längre än nätterna.
  2. Höstdagjämning: Detta är den tidpunkt när solen korsar himmelsekvatorn på väg söderut. Höstdagjämningen inträffar vanligtvis runt den 22:a eller 23:e september varje år. Vid höstdagjämningen är dag och natt också ungefär lika långa över hela jorden. Det markerar början av hösten på den norra halvklotet och är en tid då nätterna blir längre än dagarna.

Båda dessa dagar är viktiga i många kulturer och traditioner runt om i världen och symboliserar balansen mellan ljus och mörker samt förändringen av årstiderna.

När börjar det bli ljusare igen 2024?

Efter vårdagjämningen, som inträffar runt den 20:e eller 21:a mars varje år, börjar dagarna bli ljusare på den norra halvklotet. Så 2024 kommer dagarna att börja bli ljusare igen efter vårdagjämningen, vilket sker i slutet av mars.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons