fredag den 13:e

Fredag den 13:e – en turdag?

God morgon och Happy Friday!

Fredag den 13:e

Idag är det fredag den 13:e så var försiktiga om ni är skrockfulla. Önskar er alla en härlig helg med roliga aktiviteter eller bara njutning och avkoppling. Fredag den 13 infaller en till tre gånger per år. Svarta fredagen, så kom fredagen den13 maj 1927 att kallas så.

Fredag den 13:e – en turdag?

Fredag den 13:e ses som en otursdag och idén har sitt ursprung i kristen tro och vidskepliga personer. När vi talar om fredagen den trettonde som otursdag handlar det inte om svåra livshotande frågor, utan om tämligen oskyldiga saker. Kanske bränns maten vid, bilen får en buckla eller så snubblar vi till.

LÄS MER:   Äntligen glad fredag igen!

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons